Autorska prava

Sadržaj objavljen na web stranici www.manamoda.eu, vlasništvo je tvrtke Mana moda d.o.o. i može se koristiti samo u nekomercijalne svrhe, gdje Mana moda d.o.o. zadržava svoja autorska prava.

Mana moda d.o.o. nije odgovorna za eventualnu povremenu nefunkcionalnost web stranice, te netočnost informacija koje bi se time mogle javiti, kao i za eventualnu štetu nastalu zbog upotrebe tih netočnih ili nepotpunih informacija. Mana moda d.o.o. kao pravna osoba te bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u kreiranju sadržaja navedene web stranice ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi nastala iz dostupa informacijama, korištenja informacija ili nemogućnosti upotrebe informacija navedenih na stranici, te za bilo kakve greške ili manjkavosti u sadržaju ponuđenih informacija. Isto tako, Mana moda d.o.o. pridržava pravo promjene sadržaja.


Prijavi se na e-novosti
Prijava na primanje
e-novosti bila je uspješna.
Posjetite nas